Jak będzie przebiegać turniej?

Przed oficjalnym rozpoczęciem

Choć turniej oficjalnie zaczyna się o godzinie 14:00, uczestników prosimy o przybycie nie później niż na kwadrans przed rozpoczęciem, tj. przed godziną 13:45. Recepcja wydarzenia powinna otworzyć się przed godziną 13:30.

W holu budynku F2 Technoparku Pomerania stać będą stoły, przy których siedzieć będą osoby z obsługi wydarzenia. Po wejściu do budynku prosimy o podejście do owych stolików celem pre-rejestracji w wydarzeniu.

Pre-rejestracja w wydarzeniu polegać będzie na wypełnieniu oficjalnego formularza z listą wystawionych do turnieju Pokémonów, ich CP i atakami. Lista ta zostanie zweryfikowana ze stanem faktycznym przez obsługę wydarzenia, która ma obowiązek zachowania tajemnicy. Na zakończenie tego procesu uczestnik dostanie naklejkę ze swoim pseudonimem w celu łatwiejszej identyfikacji.

Goście również proszeni są o podejście do obsługi i okazanie biletu, dzięki czemu obsługa będzie mogła przydzielić naklejkę gościa. Później wejście i wyjście odbywać się będzie bez dodatkowych sprawdzeń.

Rozpoczęcie turnieju

Turniej zaczyna się o godzinie 14:00 i wszyscy zawodnicy muszą wtedy znajdować się na sali walk. Przedstawiony zostanie plan imprezy, dodatkowe informacje potrzebne do płynnego przebiegu wydarzenia oraz przypomniane zostaną obowiązujące zasady.

Po wstępie otworzona zostanie rejestracja i podany kod turnieju. Uczestnicy zobowiązani są zweryfikować czy podane przez nich w systemie składy zgadzają się z tymi, jakie planują użyć w rozgrywkach. Późniejsza zmiana nie będzie możliwa.

Walki

Na jedną rundę przeznaczonych jest 15 minut. Jeżeli uczestnicy doświadczają trudności technicznych, zobowiązani są oni do niezwłocznego powiadomienia sędziów o zaistniałej sytuacji. Jeżeli problem będzie uniemożliwiał natychmiastową kontynuację walk, czas trwania rundy zostanie odpowiednio dostosowany, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni.

Kolejne rundy rozpoczynać się będą niezwłocznie po zapisaniu w systemie wszystkich walk na nią zaplanowanych. Jeżeli uczestnik skończył swoje walki przed zakończeniem rundy, ma on możliwość skorzystania opuszczenia sali walk. Może się on wtedy udać na przykład do części rozrywkowej.

Wielu zwycięzców

Turnieje regionalne muszą wyłonić jednoznacznego zwycięzcę. W przypadku remisu na pierwszym miejscu rozgrywana będzie dogrywka. Jej przebieg będzie znany w późniejszym terminie.

Zakończenie turnieju

Uczestnicy proszeni są o przebywanie na sali walk podczas zakończenia turnieju. Zostanie wtedy ogłoszona trójka najlepsza zawodników uczestnicząca w turnieju. Po oficjalnym zamknięciu imprezy uczestnicy zaproszeni są do uczestnictwa w afterparty.